آیا امروز یکشنبه 4 تیر 1396 اول شوال و عید فطر است؟
آیا امروز یکشنبه 4 تیر 1396 اول شوال و عید فطر است؟

باسمه تعالی

هلال اول ماه شوال المکرم برای آیت الله هادوی تهرانی ثابت نشده است. بنابراین امروز یکشنبه 4 تیر 1396 مصادف با سی ام رمضان المبارک 1438 است  و فردا اول شوال و عید فطر خواهد بود.

کد سایت fa5676
طبقه بندی موضوعی راه ثابت شدن اول ماه