حکم استفاده از عطر و مواد آرایشی برای خانم ها چیست؟
حکم استفاده از عطر و مواد آرایشی برای خانم ها چیست؟

باسمه تعالی

1. استفاده از مواد آرایشی در مقابل نامحرم در صورتی که تفاوت محسوسی در چهره یا بدن وی ایجاد کنند و در عرف مسلمانان زینت شمرده شود، جایز نیست و در مقابل محارم غیر از شوهر تا وقتی که باعث تحریک جنسی نشود، حرام نیست اما در مقابل شوهر در هر حال جایز است.

2. اگر مقصود استفاده از خوشبو کننده های بسیار ملایم و غیر محسوس است که معمولاً به عنوان ضد تعریق و جلوگیری از بوی ناخوشایند بدن استفاده می شود، اشکال ندارد.

اگر مقصود عطری است که بوی آن منتشر می شود و به مشام دیگران می رسد، در صورتی که برای نوع مردم تحریک کنندۀ شهوت باشد، استفاده از آن در مقابل غیر شوهر، چه محرم و چه نامحرم، حرام است. اما در صورتی که تحریک کننده نیست، استفاده از آن در مقابل نامحرم حرام است ولی در مقابل محارم اشکال ندارد.

استفاده از خوشبو کننده ها به به ویژه عطرهای تحریک کننده در مقابل شوهر مستحب است.

کد سایت fa5780
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد