من با حجاب هستم و در نمایش نقشی را به من داده اند که باید جلوی موهایم را بیرون بگذارم. آیا اشکال دارد از کلاه گیس استفاده کنم؟
من با حجاب هستم و در نمایش نقشی را به من داده اند که باید جلوی موهایم را بیرون بگذارم. آیا اشکال دارد از کلاه گیس استفاده کنم؟

باسمه تعالی

کلاه گیس گاهی به گونه ای زیبا و دقیق و حرفه ای طراحی می شود که تشخیص دادن آن از موی عادی تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد و در این موارد عرف این کلاه گیس را جزء بدنِ استفاده کننده می شمرد؛ نظیر مویی که با دقت کاشته شده است و در نظر عرف جزء بدن فرد تلقی می گردد. گاهی نیز عرف کلاه گیس را جزئی از بدن نمی شمرد ولی خود کلاه گیس به گونه ای زیبا و جذاب ساخته شده است که باعث تحریک جنسی می شود. در این موارد باید از دید نامحرم پوشانده شود و نگاه کردن به آن نیز جایز نیست. بنابراین نمی توانید از چنین کلاه گیس هایی برای مورد سؤال استفاده کنید. اما در سایر موارد شرعاً حکم موی واقعی را ندارد. بنابراین اگر از دید نامحرم پوشانده نشود، حرام نیست و نگاه به آن هم جایز است و استفاده از این نوع کلاه گیس ها برای مورد سؤال اشکال ندارد.

 

کد سایت fa5890