حقیر در جایی به دروغ قسم به حضرت سید الشهدا ـ علیه السلام ـ خوردم. با توجه به اینکه حقیر از این گناهم نادم و پشیمانم و این قسم دروغ ام منجر نشده است که حق الناس از کسی ضایع گردد. کفارۀ این قسم دروغ چیست؟
حقیر در جایی به دروغ قسم به حضرت سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ خوردم. با توجه به اینکه حقیر از این گناهم نادم و پشیمانم و این قسم دروغ ام منجر نشده است که حق الناس از کسی ضایع گردد. کفارۀ این قسم دروغ چیست؟

باسمه تعالی

1. سوگند دروغ به مقدسات از جمله نام مبارک حضرت سید الشهداء ـ علیه السلام ـ حرام و گناه است و اعتراف به گناه در چنین مواردی حتی در قالب استفتاء از یک مرجع تقلید تا جایی که شرعاً ضرورتی بر این کار نباشد، جایز نیست.

2. قسمی که شکستن آن دارای کفاره است، به غیر نام خداوند متعال منعقد نمی شود و باید بر انجام یا ترک یک عمل باشد و سوگندی که به عنوان پشتوانه یک حرف و عمل خلاف واقع خورده می شود، از دایرۀ قسم اصطلاحی شرعی خارج است. پس قسمی که در سؤال آمده است، کفاره ای ندارد.

 

کد سایت fa5910
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن