دیدن کلیپی کوتاه از شخصی که صدای ترانه خواندن خوانندگان طاغوتی و آن طرف آبی را در حضور همان خوانندگان تقلید می کند، چه حکمی دارد؟
دیدن کلیپی کوتاه از شخصی که صدای ترانه خواندن خوانندگان طاغوتی و آن طرف آبی را در حضور همان خوانندگان تقلید می کند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر این صدا همراه با موسیقی یا آواز حرام باشد، گوش دادن به آن حرام است.

کد سایت fa5919
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی