اگر برای امامزاده ای مقداری پول نذر کنیم، بعد از برآورده شدن حاجت، تا چه مدت بعد می توانیم نذر خود را اداء کنیم؟
اگر برای امامزاده ای مقداری پول نذر کنیم، بعد از برآورده شدن حاجت، تا چه مدت بعد می توانیم نذر خود را اداء کنیم؟

باسمه تعالی

نذری که مشروط به حاجتی باشد، بعد از تحقق شرط (برآورده شدن حاجت) باید اداء گردد و تأخیر در انجام آن اشکال ندارد؛ مگر فرد در شرایطی قرار بگیرد که یقین دارد یا احتمال عقلائی می دهد که اگر انجام نذر را به تأخیر بیاندازد، دیگر موفق به انجامش نخواهد شد؛ مثلاً بیمار است به گونه ای که می داند اگر الآن نذر را بجا نیاورد، عمرش کفاف نمی کند و نذر انجام نخواهد شد.

البته این حکم در صورتی است که قرینه‌ای لفظی یا ارتکازی بر تعیین مهلت برای عمل به نذر وجود نداشته باشد.

 

کد سایت fa5920
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد