حکم خرید و فروش وام 5 میلیونی طرح سپاس بانک سپه چیست؟
حکم خرید و فروش وام 5 میلیونی طرح سپاس بانک سپه چیست؟

 باسمه تعالی

اگر تسهیلات دریافتی مشروع باشد و منع قانونی از خرید و فروش امتیاز این نوع تسهیلات وجود نداشته نباشد، جایز است.

 

 

کد سایت fa5945