من دختری محجبه ام و 18 سالم دارم و برایم نامحرم و محرم مهم است. در یه محیط کاری (تئاتر) همه خانم ها و آقاها 26 ساله به بالا هستند و همه ایشان به هم دست می دهند و ... . من باید چه کنم؟ چون همکار هم هستیم، نمی توانم با تندی برخورد کنم و نمی توانم حتی کارم را تغییر بدهم.
من دختری محجبه ام و 18 سالم دارم و برایم نامحرم و محرم مهم است. در یه محیط کاری (تئاتر) همه خانم ها و آقاها 26 ساله به بالا هستند و همه ایشان به هم دست می دهند و ... . من از همه کوچک ترم و بخاطر همین مثل یک بچه با من رفتار می کنند و بعضی از ایشان من را به عنوان دخترشان قبول دارن! گاهی که می خواهند به من دست بدهند، من دست نمی دهم ولی گاهی از روی روبایستی دست می دم. بعدش کلی توبه می کنم. چند وقت پیش یکی از ایشان آمد به عنوان سلام مرا بغل کند که من خودم را کشیدم عقب و توضیح دادم که ... . ولی با این وجود منو بغل کرد که من حتی بهش نچسبیدم و به او گفتم با اینکار من را معذب می کنید و دوست ندارم. آیا لباس در این موارد حائل می شود؟ آیا من گناه کردم؟ درصورتی اصلاً نمی خواستم این اتفاق بیافتد. من باید چه کنم؟ چون همکار هم هستیم، نمی توانم با تندی برخورد کنم.

باسمه تعالی

لمس بدن نامحرم از روی عمد و اختیار و بدون غرض عقلائی مانند درمان، حرام است. همچنین هر کاری که معمولاً باعث تحریک شهوت می گردد مانند مواردی که در سؤال آمده است، جایز نیست. بنابراین واجب است از این امور پرهیز کنید و در صورت وجود شرایط نهی از منکر هم لازم است و اگر احتمال عقلائی می دهید که چنین رفتارهای نامشروعی تکرار خواهد شد، باید کار خود را تغییر دهید. ان شاء الله در در جای دیگر مؤفق و مؤید خواهید بود.