خانمی هستم که در دوران بارداری، ناحیۀ تناسلی ام به شدت تیره و متفاوت با پوست اطرافش شده است و این برای همسرم ناراحت کننده است و حتی گاهی اوقات از رابطه با من دست می کشد و من هم اعتماد به نفسم را از دست داده ام. آیا می توانم در مراکز لیزر این کار را انجام دهم؟
خانمی هستم که در دوران بارداری به خاطر تغیر هورمونی، ناحیۀ تناسلی ام به شدت تیره و متفاوت با پوست اطرافش شده است و این برای همسرم ناراحت کننده است و حتی گاهی اوقات از رابطه با من دست می کشد و من هم اعتماد به نفسم را از دست داده ام. خیلی در رابطه مان تاثیر گذاشته است. این مشکل با انجام لیزر کاملاً رفع می شود، آیا می توانم در مراکز لیزر این کار را انجام دهم؟

باسمه تعالی

اگر این کار مستلزم لمس یا نگاه به آلت تناسلی باشد، که گویا هست، جایز نیست؛ مگر آنکه غرض عقلائی مشروعی برای این کار وجود داشته باشد مانند آنجا که این کار نوعی درمان برای یک بیماری شمرده شود. به نظر می رسد زیباسازی بدن در حدی که نبودش مشکلات یاد شده در سؤال را در پی داشته باشد، نوعی غرض عقلائی به شمار می رود.