چرا ابتدا و انتهای زیارت عاشورا سلام است؟
چرا ابتدا و انتهای زیارت عاشورا سلام است؟

باسمه تعالی

در زبان عربی آغاز و انتهای دیدار و گفتگو، سلام است. هم سلام اول و هم خداحافظی آخر. و زیارت عاشورا نیز دیدار گفتگو با ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ است.

کد سایت fa6045
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا