آیا وقتی که اذان صبح از رادیو و تلویزیون پخش می شود، می توان همان موقع بلافاصله نماز خواند؟
آیا وقتی که اذان صبح از رادیو و تلویزیون پخش می شود، می توان همان موقع بلافاصله نماز خواند؟ با توجه به این که بارها امتحان کرده ایم که تقریباً حدود 30 یا 40 دقیقه بعد، آثار صبح صادق معلوم می شود.

 باسمه تعالی

تا وقتی فرد یقین به طلوع فجر (اذان صبح) نکند، خواندن نماز صحیح نیست. بنابراین اگر اذان تلویریون برای شما یقین آور است، می توانید بلافاصله بعد از شروع اذان نماز بخوانید.

محاسبۀ اذان در صدا و سیما بر اساس داده های مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران است که با داده های مراکز دیگر کمی تفاوت دارد و ظاهراً محاسبۀ دقیق تر محاسبۀ موسسۀ لواء قم است. بر این اساس، اذان صبح تلویزیون کمی زودتر از طلوع فجر (حدود 12 دقیقه) و اذان مغرب تلویزیون کمی دیرتر از مغرب (حدود 3 دقیقه) است. در هر حال تفاوت فاحشی که در متن سؤال آمده است، ناصحیح به نظر می آید.

کد سایت fa6099
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه|وقت نماز