دختری بچه مادرش مثلاً خواهر یا برادرش را شیر داده است؛ چون خود دختر هم بچه شیر خوار داشته است. حالا آیا مادر این دختر باید از پدرش جدا شود؟
دختری بچه مادرش مثلاً خواهر یا برادرش را شیر داده است؛ چون خود دختر هم بچه شیر خوار داشته است. حالا آیا مادر این دختر باید از پدرش جدا شود؟

باسمه تعالی
خیر لازم نیست مادر دختر و پدرش از هم جدا شوند اما اگر شیردهی با شرایط شرعی آن انجام شده است، بنا بر احتیاط واجب این دختر و شوهرش بر یکدیگر حرام شده اند و باید از هم جدا شوند.

کد سایت fa6120
طبقه بندی موضوعی احکام شیر دادن