برای فائق آمدن بر مصیبت ها، من جمله اندوه سترگ وفات عزیزانِ جان انسان، کدام ادعیه و کدام اذکار و کدام اعمال عبادی را توصیه می فرمایید؟
مدتی است پرسشی در ذهنم غلیان دارد. از محضرتان استعلام و استمداد می شود. با قدردانی از عنایت و محبت شما. یکم) در نگاه شما و نیز حالات و سکنات شما، نوعی تصمم ژرف و اراده و استحکام پولادین به چشم می خورد. ذوق آور و امیدبخش و حرکت آفرین است. حضرتعالی، کدام مؤلفه ها را توصیه می فرمایید تا با ممارست بر اجرای آن، این دوستدار شما نیز بدان مرتبت و وضعیت نائل گردد؟ دوم) برای فائق آمدن بر مصیبت ها، من جمله اندوه سترگ وفات عزیزانِ جان انسان، کدام ادعیه و کدام اذکار و کدام اعمال عبادی را توصیه می فرمایید؟ سوم) در مواجهه با ناامیدی ها و ملالت های حسرت بار و دلسردی از ادامه مسیر، کدامین رهنمودها را امر می فرمایید؟

باسمه تعالی

هر روز مناجات شعبانیه را با توجه بخوانید و بر ذکر «لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم» مداومت داشته باشید.

کد سایت fa6145
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا