حکم استفاده از الآت موسیقی مثل گیتار چیست؟
حکم استفاده از الآت موسیقی مثل گیتار چیست؟

باسمه تعالی

نواختن موسیقی ای که انسان را از حالت عادی خارج کند؛ مثلاً شهوت را در وی تحریک می کند و معمولاً چنین آواز هایی مناسب مجالس لهو و لعب هستند، حرام است در غیر این موارد حرام نیست. در این حکم فرق نمی کند که آلت موسیقی گیتار باشد یا ابزار دیگر.

کد سایت fa6167
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی