پدر یک نفر قصاب بوده و او در طول هفته چهار و پنج بار به خانه اش نیم کیلو گوشت دزدی (با کسر در ترازو) می آورده است. پسرش می خواهد و در ۱۶ سالگی به این باور رسیده است که آنچه خورده، دزدی بوده است. حالا در ذمۀ او چه حقی وجود دارد؟
پدر یک نفر قصاب بوده و او در طول هفته چهار و پنج بار به خانه اش نیم کیلو گوشت دزدی (با کسر در ترازو) می آورده و این روند نه سال ادامه داشته است. حالا پسر او در سن ۱۴ سالگی به سن تکلیف رسیده و در سن ۱۷ سالگی نیز شروع به اداء واجبات خود کرده است. اعضای این خانواده پنج نفر هستند. با توجه به این، احتمال می رود که یک پنجم آن گوشت ها هر هفته ۴-۵ بار و هر روز یکی دو بار و طی ۹ سال تغذیه این پسر شده باشد. برای پدرش شناخت صاحب آن ها را امکان ندارد ولی پسرش می خواهد حکم این را بداند. او در ۱۶ سالگی به این باور رسیده است که آنچه خورده، دزدی بوده است. حالا در ذمۀ او چه حقی وجود دارد؟ ضمن اینکه آن زمان قیمت گوشت چهار منات آذری بود، الآن هفت منات شده است.

باسمه تعالی

1. این کار پدر (کسر در ترازو) حرام بوده است و باید از عمل خلاف شرع خود توبه کند و برای توبه علاوه بر ندامت درونی و تصمیم بر عدم تکرار آن کار، باید تمام خساراتی را که در این مدت به افراد مختلف زده است، جبران کند. بنابراین اگر خریداران گوشت ها را می شناسد، باید معادل گوشتی که در ترازو کم می گذاشته است، گوشت یا قیمت آن را به خریداران بدهد و اگر خریداران را نمی شناسد یا آن ها در دسترس نیستند، باید به عنوان رد مظالم، معادل گوشت هایی که کم گذاشته است، گوشت یا قیمت آن را با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط به فقرا بدهد.

2. در محاسبۀ قیمت گوشت های مزبور، قیمت روز محاسبه شود.

3. مصرف گوشت هایی که پدر به منزل می آورده است، برای خانوادۀ وی اشکال نداشته است و چیز بر عهدۀ پسر یا سایر اعضای خانواده نیامده است.

 

کد سایت fa6190
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|حق الناس