مسجد دانشگاه برای پسران محلی جداگانه برای استراحت دارد که دانشجویان بین کلاس در آنجا می خوابند. مسئولین مسجد قبل از اذان شاید یک ربع یا بیشتر قبل از اذان همۀ افراد خواب را بیدار می کنند. حکم این کار چیست؟
من در دانشگاه امیر کبیر تحصیل می کنم. مسجد دانشگاه برای پسران محلی جداگانه برای استراحت دارد که دانشجویان بین کلاس در آنجا می خوابند. مسئولین مسجد قبل از اذان شاید یک ربع یا بیشتر قبل از اذان صدای بلندگوهای داخل مسجد را زیاد می کنند و در موقع اذان به زور همۀ افراد خواب را بیدار می کنند. به جز صدای اذان یعنی یک نفر حضوراً قدم زنان مورد به مورد افراد را بیدار می کند. خواستم بدونم حکم این کار چیست؟ این حق را دارند یا نه حق الناس است؟

باسمه تعالی

خوابیدن در مسجد به خودی خود حرام نیست و بیدار کردن فردی که در مسجد خوابیده است بدون اذن وی شود جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورتی برای بیدار کردن وجود داشته باشد. البته اگر قانون یا مقرراتی دربارۀ خوابیدن و بیدار کرن افرادی که در مسجد هستند، وجود داشته باشد، رعایت آن واجب است. در تمام موارد رعایت ادب در برخورد با مؤمنینی که در مسجد هستند، لازم است.

 

کد سایت fa6205
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|حق الناس