من 30 سال دارم و از امسال شروع به روزه گرفتن و نماز خواندن کرده ام. اگر بخواهم قضای روزه های خودم را بگیرم (هر روز 60 روزه) عدد خیلی بزرگی می شود. چگونه می توانم از زیر دین این نماز و روزه بیرون آیم؟
من 30 سال دارم و از امسال شروع به روزه گرفتن و نماز خواندن کرده ام. اگر بخواهم قضای روزه های خودم را بگیرم (هر روز 60 روزه) عدد خیلی بزرگی می شود. چگونه می توانم از زیر دین این نماز و روزه بیرون آیم؟

باسمه تعالی

شما می توانید به ازای هر روز افطار عمدی، معادل شصت مد طعام - یعنی چهل و پنج کیلو مواد غذایی، مانند نان - را پرداخت نمایید.

 

کد سایت fa628 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا