آیا می توان نذر را قبل از بر آورده شدن حاجت و وقت ادائش، بجا آورد؟
کسی نذر کرده است که اگر از فلان مریضی شفا می یابم، به فلان عالم دینی مثلاً 100 دلار پول می دهم. وی صیغۀ نذر را درست خوانده است. حالا که شفا نیافته است، می دانیم واجب نیست که به نذرش عمل کند. اما آیا جایز است قبل از شفا یافتن برود به نزد همین عالم دینی و از ایشان بخواهد که این پول را به او ببخشد و زمانی که شفا می یابد، بر او چیزی واجب نباشد؟ آیا جایز است که قبل از شفا یافتن به نذرش عمل کند؛ یعنی پول نذر را به همین عالم دینی بدهد و بعد از شفا یافتن بر او چیزی واجب نباشد؟

باسمه تعالی

تذر مشروط را قبل از تحقق شرط نمی توان ادا کرد و در صورت شفا یافتن ذمه اش همچنان مشغول است و باید پرداخت کند. بنابراین با کارهای گفته شده، ذمه اش در صورت شفا یافتن بری نمی شود و باید بعد از شفا یافتن، این مبلغ پرداخت کند.

 

کد سایت fa6297
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد