آیا برگزاری مراسم عقد و عروسی در سه روز اول فاطمیه اشکال دارد؟
آیا برگزاری مراسم عقد و عروسی در سه روز اول فاطمیه اشکال دارد؟

باسمه تعالی

صرف خواندن خطبۀ عقد در این ایام اشکالی ندارد اما برگزاری مراسم عقد که معمولاً با شادی و جشن همراه است، اگر در نظر عرف بی احترامی به ساحت مقدس حضرت فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیها ـ شمرده شود، اشکال دارد. به نظر می رسد در عرف جامعۀ ایران اسلامی این کار بی احترامی محسوب می شود.