با سلام آیا دانلود کردن فیلم های سینمایی و سریال های ایرانی در اینترنت از لحاظ شرعی اشکالی دارد؟ دانلود کردن آلبوم های موسیقی مجاز چه حکمی دارد؟
با سلام آیا دانلود کردن فیلم های سینمایی و سریال های ایرانی در اینترنت از لحاظ شرعی اشکالی دارد؟ دانلود کردن آلبوم های موسیقی مجاز چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر قوانین و مقررات این کار را مجاز شمرده باشد، اشکالی ندارد و گرنه حق معنوی تولید اثر محفوظ  و رعایت آن واجب است.

 

کد سایت fa632
طبقه بندی موضوعی مالکیت معنوی