چرک زیر ناخن های پا مخصوصاً گوشه های ناخن شست پا مانع غسل است؟آیا مانع مسح در وضو است؟
چرک زیر ناخن های پا مخصوصاً گوشه های ناخن شست پا مانع غسل است؟ آیا مانع مسح در وضو است؟ با توجه به اینکه تو حالت عادی هم آب زیرش نمی رود.

باسمه تعالی

شستن زیر ناخن در غسل لازم نیست. همچنین مسح در وضو باید روی ناخن باشد. بنابراین چرک زیر ناخن مانع نیست و غسل و وضو صحیح هستند.

کد سایت fa6334
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال