بنده بیماری که بخواهم جراحی بکنم نیستم، بلکه خود جراح زیبایی هستم. می خواهم بدانم جراحی زیبایی مانند برداشتن اضافات شکم در خانم هایی که قبلاً زایمان داشته اند برای من که جراح هستم، چه حکمی دارد؟
بنده بیماری که بخواهم جراحی بکنم نیستم، بلکه خود جراح زیبایی هستم. می خواهم بدانم جراحی زیبایی مانند برداشتن اضافات شکم در خانم هایی که قبلاً زایمان داشته اند برای من که جراح هستم، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

جراحی بدن به هدف درمان، اصلاح و ترمیم بافت های آسیب دیده یا سایر اغراض عقلائی مشروع، مطلقا جایز است؛ البته زیبایی نیز می‌تواند در بسیاری از موارد یک غرض عقلائی مشروع شمرده شود. در غیر این صورت اگر چنین جراحی هایی متوقف بر لمس و نگاه حرام از سوی پزشک یا شخص دیگری نباشد و مفسده ای هم در پی نداشته باشد، حرام نیست.

در این حکم فرقی بین بیمار، پزشک یا دستیار پزشک وجود ندارد.

 

کد سایت fa6354