آیا سپرده گذای در بانک به نیت دریافت وام یا به شرط دریافت وام، حلال است؟
1. بعضی بانک ها برای دادن وام به مشتریان خود این شرط را می گذارند که باید مدت مثلاً 6 ماه سپرده ای را در بانک بگذارند تا پس از رسیدن معدل سپرده آن ها به وام مورد نظر به آن ها اعطا گردد، حکم این نوع وام چیست؟ 2. با توجه به اینکه این شرط یک طرفه است؛ یعنی بانک گذاشته و نه ما، آیا می توانیم از این وام استفاده کنیم؟ 3. در سؤال اول اگر ما مدتی پول را گذاشته ایم (به هر نیتی) و حالا که امتیاز وام به مبلغ مورد نظر رسیده است و ما واجد امتیاز شده ایم. استفاده از این وام چه حکمی دارد؟ 4. یک بانک قرض الحسنه با شرط سپرده و معدل مبلغی را وام می دهد ولی به صورت مکتوب قید کرده که در ازاء سپردۀ شما تعهدی به اعطای وام ندارد (یعنی مشتری طلبکار وام نباشد) اما تا حالا همیشه سر موعد وام داده است و نیت ما از سپرده گذاری استفاده از وام است. آیا می توانیم این کار را انجام داده از وام استفاده کنیم؟ 5. آیا مبلغ 4 در صد که بانک های قرض الحسنه به عنوان کارمزد می گیرند، اشکالی ندارد؟ 6. آیا در سؤال اول آیا راهی برای حل شرعی این مساله و استفاده از وام وجود دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر سپردۀ شما در قالب عقد قرض نباشد، این سپردۀ قرضی، ربوی نیست و گرفتن آن وام نیز بلا اشکال است. اگر سپردۀ شما در قالب عقد قرض باشد و در ضمن آن شرط شود که بانک متعهد به پرداخت وام به شما باشد، این سپردۀ قرضی، ربوی و حرام است و شرط مزبور نیز باطل است. بنابراین بانک ملزم به پرداخت وام نخواهد بود؛ هرچند اگر پرداخت کرد، گرفتن آن وام بلامانع است.

2 و 3 و 4. اگر واقعاً فقط بانک شرط پرداخت تسهیلات را سپرده گذاری قرار داده است و مشتری در ضمن سپرده گذاری قرضی هیچ گونه شرطی مبنی بر تعهد بانک به قرض را شرط نکرده باشد، این سپرده گذاری ربوی نیست و استفاده از آن وام بلا اشکال است.

5. اگر هزینه متعارف خدمات بانکی این مقدار باشد، اشکالی ندارد.

6. راهی برای حلال شدن این نوع سپرده گذاری، جز استفاده از سپردۀ غیر قرضی یا عدم تعهد بانک به پرداخت وام در صورت استفاده از سپردۀ قرضی وجود ندارد.

 

 

 

کد سایت fa638
طبقه بندی موضوعی احکام ربا