در بعضى موارد دچار وسوسۀ شیطان می شوم و نمى توانم خودم را کنترل کنم. ذکرى به من بگویید که وسوسه هاى شیطان از من دور شود.
بنده حقیر اهل تقوا، نماز و روزه و همۀ مسائل اسلامى هستم. در آلمان زندگى می کنم. در بعضى موارد دچار وسوسۀ شیطان می شوم و نمى توانم خودم را کنترل کنم. ذکرى به من بگویید که وسوسه هاى شیطان از من دور شود.

باسمه تعالی

اینکه نگران وسوسه های شیطان هستید، بسیار خوب است و همین نگرانی عامل حفظ شما خواهد بود إن شاء الله. بهترین راه برای مصون ماندن از شیطان یاد خدا است و اینکه بدانیم در محضر الاهی هستیم.

اگر ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» را با توجه بخوانید، بسیار موثر است. بعد از هر نماز واجب، 14 صلوات و 110 مرتبه همان ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» می تواند تاثیر جدی داشته باشد.

کد سایت fa6410
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا