جداول اوقات نماز صبح فرق دارند. نماز را بر اساس کدام از این ها بخوانیم؟ آیا واجب است که بعد از اذان صبح احتیاط کنیم؟ کسانی که تا الآن بدون احتیاط نمازشان را خوانده اند حکمش چیست؟
جداول اوقات نماز صبح فرق دارند. به هیچ کدام این ها یقین نداریم که آیا فجر صادق شد یا نه. نماز را بر اساس کدام از این ها بخوانیم؟ آیا واجب است که بعد از اذان صبح احتیاط کنیم؟ اگر اینجا احتیاط کردن واجب است، چه قدر باید احتیاط کرد، مثلاً 5 یا 10 دقیقه؟ کسانی که تا الآن بدون احتیاط نمازشان را خوانده اند حکمش چیست؟

باسمه تعالی

1. محاسبۀ اذان در صدا و سیما بر اساس داده های مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران است که با داده های مراکز دیگر کمی تفاوت دارد و ظاهراً محاسبۀ دقیق تر محاسبۀ موسسۀ لواء قم است. بر این اساس، اذان صبح تلویزیون کمی زودتر از طلوع فجر (حدود 12 دقیقه) است.

2. در خصوص نمازهای صبح که تاکنون خوانده اید، قضا لازم نیست اما بعد از این احتیاط کنید.

کد سایت fa6414
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه|وقت نماز