منظور از حکم تکلیفی و حکم وضعی در رساله چیست؟
منظور از حکم تکلیفی و حکم وضعی در رساله چیست؟

باسمه تعالی

حکم تکلیفی، حکمی است که وصف رفتارهای انسان قرار می گیرد؛ مثلاً گفته می شود فلان عمل واجب است یعنی باید انجام شود. احکام تکلیفی پنج نوع هستند:

واجب: باید انجام شود.

حرام: نباید انجام شود.

مستحب: بهتر است انجام شود.

مکروه: بهتر است انجام نشود.

مباح: انجام دادن یا انجام ندان آن ترجیحی ندارد.

حکم وضعی، حکمی است که معمولاً وصف اشیاء قرار می گیرد؛ مثلاً گفته می شود فلان چیز نجس است یا فلان شیء شرط نماز است. احکام وضعی بسیار متنوع و زیاد هستند از جمله: نجاست ـ طهارت ـ بطلان ـ صحت ـ شرطیت ـ مانعیت ـ جزئیت

دقت شود آنچه در اینجا بیان شد بیان ساده سازی شده از دو اصطلاح کاملاً تخصصی «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی» است و توضیح دقیق آن ها مجال دیگری می طلبد.

کد سایت fa6516
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید