آیا کسی می تواند بگوید به اصل ولایت فقیه معتقد هستم و ولی فقیه زمانه را نمی پذیرم و این امر به دین و مذهب او آسیب نزند؟
آیا کسی می تواند بگوید به اصل ولایت فقیه معتقد هستم و ولی فقیه زمانه را نمی پذیرم و این امر به دین و مذهب او آسیب نزند؟

باسمه تعالی

در صورتی که از دلیل مشروع و موجه به این اعتقاد رسیده باشد، گناهی بر او نیست. در غیر این صورت در این اعتقادش معذور نیست و در پیشگاه خداوند مسئول است اما باعث خروج وی از دین یا مذهب نمی شود. در هرحال چنین فردی شرعاً نباید با احکام و دستورات ولی فقیه زمانه مخالفت عملی داشته باشد.

کد سایت fa652
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه