اگر با ایما و اشاره مفهوم ازدواج موقت را به زنی بفهمانم، کافی است؟ آیا خواندن صیغه لازم است؟
کارمند اداری اعزامی به خارج از کشورمی باشم. با توجه به شرائط محیطی آنجا نیازمند ازدواج موقت هستم ولی نمی دانم چه کنم چون مسیحی هستند و زبانشان را نمی دانم. آن ها مفهوم ازدواج موقت را نمی دانند ولی راضی به همخوابگی در مقابل مبلغی پول هستند. اگر با ایما و اشاره مفهوم ازدواج موقت را بفهمانم کافی است؟ اگر نسبت به متأهل بودنشان اطمینان نداشته باشیم، کافی است؟ اگر صیغه لازم است، چگونه بخوانم؟

باسمه تعالی

برای ازدواج موقت ابتدا باید طرفین، مفهوم ازدواج موقت یعنی «رابطۀ زن و شوهری به همان معنای عرفی اش با مهریۀ معین و برای مدت مشخص» را تصور کنند و فهماندن این مفهوم به طرف عقد با اشاره کافی است. سپس تحقق آن مفهوم را به یک طریق عقلائی مانند لفظ، نوشته یا رفتار ابراز کنند و احتیاط واجب آن است که این ابراز به زبان یا نوشته باشد و می تواند به هر زبانی صورت پذیرد و عبارت خاصی هم لازم ندارد اما باید به گونه ای باشد که این معنا را به روشنی دلالت کند.