قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1439 هـ ق ـ 1397 هـ ش چقدر است؟
قیمت کفاره و فطریه برای ماه مبارک رمضان 1439 هـ ق ـ 1397 هـ ش چقدر است؟

باسمه تعالی

باید بإزاء فطریۀ هر نفر نان خور 3 کیلو

و بإزاء هر روز روزۀ قضای به تأخیر افتاده 750 گرم

و بإزاء هر روز روزه ای که عمداً افطار شده است، 45 کیلو

و بإزاء هر روز روزه ای که به صورت غیر عمد افطار شده است، 750 گرم

از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازد. بنابراین در ماه مبارک رمضان 1439 هـ ق ـ 1397 هـ ش معادل این موارد به پول رایج به شرح ذیل است:

 

حداقل مبلغ کفاره و فطریه بر اساس ارزش نان در شهر مقدس قم (دفتر آیت الله هادوی تهرانی)

فطریۀ هر نفر

3 کیلو

4500 تومان

کفارۀ تأخیر روزۀ قضا تا رمضان سال بعد

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار غیر عمد برای هر روز روزه

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار عمدی برای هر روز روزه

45 کیلو

67500 تومان

ساکنین شهرهای دیگر نیز باید از غذای غالب شهر محل سکونت خود مانند نان و برنج حساب کنند.

 

 

کد سایت fa6584
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره