آیا راه شرعی برای فرار از ربا در معاملات بانکی مثل وام ها و... وجود دارد؟
آیا راه شرعی برای فرار از ربا در معاملات بانکی مثل وام ها و... وجود دارد تا وقتی آن وام و ... را که از بانک می گیریم خیال مان راحت باشد که آن پول حرام و ربوی نمی باشد با خیال راحت قسط هایش را پرداخت نماییم؛ چون همان طور که مستحضرید بانک‌های مان عقود شرعیه را در معاملات بانکی رعایت نمی کنند؟

باسمه تعالى

انواع عملیات بانکی اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپردۀ قرض الحسنه جاری، سپردۀ گذاری سرمایه گذاری، دریافت تسهیلات در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. بنابراین پرداخت تسهیلات به مشتریان و دریافت سود توسط بانک ها از ایشان در قالب قراردهای شرعی تجاری مانند مضاربه، نقد و نسیه، وکالت در تجارت جایز است و نیز سپرده گذاری و دریافت سود از بانک در قالب قرارداد های شرعی تجاری اشکال ندارد.

برخی از آنچه به عنوان حیله های فرار از ربا مطرح می شود و در سر زبان ها به عنوان کلاه شرعی رایج است، مشروع نیست و معاملۀ ربوی را از ربوی بودن نمی اندازد.

کد سایت fa6637
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام بانک