آیا جایز است در کفاره ها، مثلاً کفارۀ عهد یا کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر 1 مد از سیب زمینی یا پیاز یا خیار یا گوجه فرنگی بدهیم؟
در رساله ها می فرمایند که در کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند این ها بدهد. آیا جایز است در کفاره ها، مثلاً کفارۀ عهد یا کفارۀ روزۀ عمدی به شصت فقیر 1 مد از سیب زمینی یا پیاز یا خیار یا گوجه فرنگی بدهیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که در منطقه ای خود این موارد مذکور به تنهایی، از غذاهای رایج برای غالب مردم باشند، می تواند یک مد از این ها را به عنوان کفاره بدهد. همچنین اگر این موارد در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم منطقه رایج باشند، می تواند این ها را در کنار غذای اصلی، جزء یک مد طعام کفاره محاسبه کند.

کد سایت fa6674
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد|کفاره