ملاک و معیار این که پیرزن به چه کسی اطلاق می شود چیست؟ آیا سن خاصی دارد؟
در دین اسلام وقتی یک زن به سن بالای پیری رسید احکام و قواعد محرمیت و نامحرمیت به طور کامل در حق وی به کار نمی رود. در حالی که اگر چنین است این مطلب برداشت می شود که برای این زن جایز خواهد بود که حجاب خویش را در مقابل مردم رعایت نکرده و کشف حجاب نماید. و اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد، چگونه می توان "خیلی پیر بودن" را بررسی و قضاوت کرد؟

باسمه تعالی

پیرزنی که بر او حجاب واجب نیست، زنی است که به علت کهولت و پیری عادتاً جلب توجه و موجب تحریک شهوت در کسی نمی شود. بنابراین نگاه کردن به چنین زنی بدون قصد شهوت بلامانع است.

 

کد سایت fa67
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن