خانه ای خریدم که فروشنده گفته بود بیست تومان وام مسکن دارد. این مبلغ را از اصل پول کم کردم و پول پرداخت شد. بعد بانک گفت مبلغ بدهی وام حدود یک و نیم میلیون کمتر است. آیا بنده به فروشنده مدیون هستم؟
خانه ای خریدم که فروشنده گفته بود بیست تومان وام مسکن دارد. این مبلغ را از اصل پول کم کردم و پول پرداخت شد و انتقال سند به خیر و خوشی تمام شد. بعد به بانک رفتم و بانک گفت مبلغ بدهی وام حدود یک و نیم میلیون کمتر است و صاحب قبلی در قالب اقساطش آن را پرداخت کرده است. ولی ضمن محاسبات شخصی اش اشتباه کرده بود. آیا در قبال اشتباه ایشان مسئولم و با توجه به اینکه ایشان از این مطلب مطلع نیست، بنده مدیون هستم؟

باسمه تعالی

نسبت به مبلغ مزبور ضامن هستید و باید آن را به فروشنده برگردانید.

کد سایت fa6778
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|حق الناس