من برای سرم پودری استفاده می کنم تا تاسی سرم پنهان بشود. آیا وقتی مسح سر می کشم درست است؟
من برای سرم پودری استفاده می کنم تا تاسی سرم پنهان بشود. آیا وقتی مسح سر می کشم درست است؟

بسمه تعالی

اگر پاک کردن این پودر برای غسل و وضو ممکن نیست یا عسر و حرج دارد، استفاده از آن حرام است؛ مگر آنکه برای یک غرض عقلائی مشروع مانند درمان یا زیبایی انجام شود که در این صورت جایز است. در هر حال اگر از این پودر استفاده شود، می توان با وجود همان پودر، وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تمیم هم انجام دهید.

کد سایت fa6806
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال