برای رفع چشم زخم چه توصیه ای می کنید؟
برای رفع چشم زخم چه توصیه ای می کنید؟

باسمه تعالی

خواندن معوّضتین (سورۀ ناس و  سورۀ فلق) و آیة الکرسی مفید است ان شاء الله.

کد سایت fa6838
طبقه بندی موضوعی اعتقادات