آیا خرید و فروش اجناس دست دوم ایرانی با توجه به اینکه حمایتی از تولید کنندۀ آن نمی کند، اشکالی دارد؟
آیا خرید و فروش اجناس دست دوم ایرانی با توجه به اینکه حمایتی از تولید کنندۀ آن نمی کند، اشکالی دارد؟ به عنوان مثال کتابی را خریده و می خوانیم و بعد آن را رایگان یا در ازای مبلغی در اختیار دیگران می گذاریم. آیا این کار ناقض کپی رایت و حرام است؟ دربارۀ خرید کتاب های کنکوری دست دوم و موبایل و دیگر وسایل ایرانی دست دوم چطور؟

باسمه تعالی

خرید و فروش، اهدا و در اختیار گذاردن اجناس دست دوم به دیگران جایز است؛ مگر در مواردی که در هنگام تهیۀ آن ها متعهد شده باشد آن اجناس را به کسی نفروشد یا اهدا نکند یا در اختیار دیگران نگذارد.

کد سایت fa6860
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت