آموزش سلفژ نزد استاد آقا چه حکمی دارد؟
آموزش سلفژ نزد استاد آقا چه حکمی دارد؟ بعد از یادگیری نمی خواهم در جمع نامحرم یا مجالس حرام بخوانم، فقط دوست دارم خودم یاد بگیرم. سلفژ این است که یک جا مثلاً مناسب با نت، باید صدا را نازک کرد و یکجا مناسب با نت می باید صدا را کلفت کرد و اساساً طرز صحیح خواندن مثلاً یک ترانه را با توجه به نت مربوطه یاد می گیریم.

باسمه تعالی

آموزش و یادگیری سُلفِژ اگر همراه با خوف واقع شدن در گناه نباشد، حرام نیست خصوصاً که در بسیاری از موارد این آموزش ها به صورت انفرادی بین استاد و یک شاگرد انجام می شود و بهتر است با توجه به مفاسد احتمالی، این آموزش ها نزد استاد همجنس باشد.

کد سایت fa6892
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی