تضمین اصل سرمایۀ یک سرمایه گذار در ازای دریافت درصدی از سود ماهیانه اش چه حکمی دارد؟
در شرکتی فعالیت می‌کنم که در قالب عقود شرعی ماهیانه مبلغی سود پرداخت می کند. یکی از دوستانم می‌خواهد وارد این شرکت شود ولی می‌ترسد ریسک کند. از این رو به بنده پیشنهاد داده است که اصل سرمایه او را ضمانت کنم و به او چک بدهم و در عوض او نیز بیست درصد سود ماهیانه خود را به من بدهد. الف) اگر تضمین در خود قرارداد ذکر شود، چه حکمی دارد؟ ب) اگر تضمین در ضمن عقد خارج لازم شرط شود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

قرارداد بین شما و دوستتان در حقیقت نوعی عقد بیمه است که در آن شما در ازای دریافت درصدی از سود ماهانه به عنوان حق بیمه، تضمین می کنید خسارات احتمالی وارد بر سرمایۀ ایشان را جبران خواهید کرد و انعقاد آن به هر دو طریق گفته شده، صحیح است.

کد سایت fa6898
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بیمه