من یک نظامی هستم و دانشجوی رشتۀ حقوق هستم و خیلی دوست دارم یک دور تفسیر قرآن بخوانم. به نظر شما چه تفسیری بخوانم که مفید باشد؟
من یک نظامی هستم و دانشجوی رشتۀ حقوق هستم و خیلی دوست دارم یک دور تفسیر قرآن بخوانم. به نظر شما چه تفسیری بخوانم که مفید باشد؟

باسمه تعالی

خواندن یک دوره تفسیر «نمونه» تألیف آیت الله مکارم شیرازی مفید است.

 

کد سایت fa6964
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|قرآن