آیا در کشور انگلیس می شود به رستورانی رفت که گوشت حلال دارد، اما مشروب هم سرو می کند؟
آیا در کشور انگلیس می شود به رستورانی رفت که گوشت حلال دارد، اما مشروب هم سرو می کند؟

باسمه تعالی

در صورت اجتناب از محرمات، رفتن به چنین رستورانی بلامانع است.

کد سایت fa698