تراشیدن سر توسط بانوان چه حکمی دارد؟
آیا بانوان می‌توانند موی سر خود را از ته بتراشند، با فرض آنکه قصد تشبهی در کار نبوده و شوهر نیز ناراضی نیست و تراشیدن برای برطرف شدن بیماری هم نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تراشیدن سر توسط بانوان فی نفسه چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی

این کار حرام نیست؛ مگر آنکه مفسده ای به دنبال داشته باشد.

کد سایت fa7007