قیمت کفاره و فطریه در سال 1398چند است؟
قیمت کفاره و فطریه در سال 1398چند است؟

باسمه تعالی

باید به شرح جدول ذیل از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازد. بنابراین در آخرین به روز رسانی تا تاریخ نهم شعبان المعظم 1440 مصادف با 1398/1/26  معادل این موارد به پول رایج به شرح ذیل است:

 

حداقل مبلغ کفاره و فطریه بر اساس ارزش نان در شهر مقدس قم (دفتر آیت الله هادوی تهرانی)

فطریۀ هر نفر

3 کیلو

4800 تومان

کفارۀ هر روز روزۀ قضای رمضان به تأخیر افتاده از سال قبل

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ هر روز روزۀ رمضان که به صورت غیر عمد افطار شده است.

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ هر روز روزۀ قضای رمضان که بعد از ظهر و عمداً افطار شده است.

7/5 کیلو

12000 تومان

کفارۀ هر روز روزۀ رمضان که عمداً افطار شده است.

45 کیلو

72000 تومان

ساکنین شهرهای دیگر نیز باید از غذای غالب شهر محل سکونت خود مانند نان و برنج حساب کنند.

 

 

 

 

کد سایت fa7082
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره