حکم شرعی کف زدن در مراسمات جشن و میلاد اهل بیت ـ علیهم السلام ـ در حسینیه ها و اماکنی غیر از مسجد چیست؟
ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، حکم شرعی کف زدن در مراسمات جشن و میلاد اهل بیت ـ علیهم السلام ـ در حسینیه ها و اماکنی غیر از مسجد چیست؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف با توجه میزان و شیوۀ کف زدن، شأن مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ یا احترام آن مکان مخدوش نشود، اشکال ندارد؛ هرچند بهتر است در هر حال از این کار پرهیز گردد و حتی الامکان با فرهنگ سازی و آموزش های لازم، افراد را از این رفتارها پرهیز داد و به جای این کار، از ابزارهای نشاط آور دیگر مانند ذکر صلوات به شیوه ای جذاب و اجرای سرودهای پر محتوای استفاده شود.

کد سایت fa7087
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت