اگر در شانزده سالگی بدون غسل جنابت، به حرم و زیارت بروی و بعدها فراموش کنی توبه کنی جهنم می روی؟
اگر در شانزده سالگی بدون غسل جنابت، به حرم و زیارت بروی و بعدها فراموش کنی توبه کنی جهنم می روی؟

باسمه تعالی

اگر مقصود حرم امامزادگان باشد، گناهی انجام نشده است تا بخواهد توبه کند و اگر مقصود حرم معصومین ـ علیهم السلام ـ است، بنا بر احتیاط واجب در حال جنابت نباید وارد این مشاهد مشرفه می شد و در صورتی که عمداً این کار را کرده باشد، مرتکب معصیت شده و واجب است توبه کند و توبه در این موارد آن است که تصمیم بگیرد دیگر این کار را تکرار نکند و از خدا طلب بخشش نماید و اگر توبه را فراموش کند و از دنیا برود از این جهت چیزی بر عهده اش نیست.

کد سایت fa7102
طبقه بندی موضوعی اغسال|توبه