پای بیماری با عمل جراحی قطع شد. آیا برای این عضو غسل و نماز وکفن و دفن واجب است؟
پای بیماری با عمل جراحی قطع شد. آیا برای این عضو غسل و نماز وکفن و دفن واجب است؟

باسمه تعالی

اگر این قطعۀ بدن دارای استخوان باشد، احتیاط واجب آن است که ابتدا غسل دهند، سپس کفن کنند و بعد بر آن نماز بخوانند و سپس دفن کنند.

کد سایت fa7198
طبقه بندی موضوعی احکام اموات