چند سال پیش ازدواج موقت داشتم که در آن مدت تعیین نکردم. الآن با شخصی دیگر ازدواج کردم. حالا تکلیف ازدواج فعلی من چیست؟
چند سال پیش ازدواج موقت داشتم که در آن مدت تعیین نکردم. الآن با شخصی دیگر ازدواج کردم و فرزند هم دارم. اما به تازگی فهمیدم اگر مدت تعیین نشود به دائم تبدیل می شود. حالا تکلیف ازدواج فعلی من چیست؟ من در زمان عقد موقت و در زمان ازدواج فعلی ام مقلد آیت الله خامنه ای بودم که می گوید به دائم تبدیل می شود.

باسمه تعالی

شما می توانید در این مسأله و سایر مسائل طبق فتوای آیت الله هادوی تهرانی عمل کنید. بنابراین عقد موقتی که بدون مدت خوانده بودید، باطل بوده و ازدواج فعلی شما در زمان عقد موقت قبلی انجام نشده است و از این جهت با مشکل مواجه نیست.

کد سایت fa7224
طبقه بندی موضوعی احکام عقد دائم |متعه یا صیغه