حکم استفاده از ادکلن چیست؟
حکم استفاده از ادکلن چیست؟

باسمه تعالی

استفاده از ادکلن برای مردان اشکال ندارد اما برای زنان، اگر مقصود استفاده از خوشبو کننده های بسیار ملایم و غیر محسوس است که معمولاً به عنوان ضد تعریق و جلوگیری از بوی ناخوشایند بدن استفاده می شود، اشکال ندارد اما بیش از این مقدار اگر در مقابل غیر شوهر استفاده کند و به گونه ای است که برای نوع مردم تحریک کنندۀ شهوت باشد، حرام است. ولی استفاده از عطر یا ادکلن به ویژه نوع تحریک کننده اش در مقابل شوهر مستحب است.