پرداخت فطریه بر چه کسانی واجب است؟
پرداخت فطریه بر چه کسانی واجب است؟

باسمه تعالی

کسى که فقیر شرعی نیست و موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل و هشیار باشد،* باید براى خودش و کسانى که نان‌خور او هستند، فطریه بدهد.

 

* مثلاً بیهوش نباشد یا به کما نرفته باشد.

کد سایت fa7242
طبقه بندی موضوعی زکات فطره