آیا کرم صورت که خانم ها برای صاف کردن پوست صورت استفاده می کنند، مصداق آرایش صورت است و باید از نامحرم پوشانده شود؟
آیا کرم صورت که خانم ها برای صاف کردن پوست صورت استفاده می کنند، مصداق آرایش صورت است و باید از نامحرم پوشانده شود؟

باسمه تعالی

در صورتی که تفاوت محسوسی در چهره یا صورت ایجاد کند و در عرف مسلمانان زینت شمرده شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

کد سایت fa7398
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن