آیا معامله با بهایی ها جایز است؟
معامله با کسانی که مذهبشان بهایی است چگونه است؟ در صورتی که مسلمانی با بهایی وارد معامله شده آیا جایز است ما در همان مورد معامله با آن مسلمان معامله کنیم؟ مثلا شخص بهایی مالک مکانی می باشد و شیعه ای آن را اجاره می کند و در آن خشک شویی می زند. آیا امکان دارد که ما لباس هایمان را به این خشک شویی بدهیم؟ آیا ادعای شخص بر بهایی نبودن خودش کافی است؟ یا حتما باید تجسس کنیم؟

باسمه تعالی

1. هر چند معامله با کفّار، از جمله بهایی ، فی حد نفسه اشکالی ندارد، ولی از آنجا که این فرقه‌ٔ ضالّۀ مضلّه، همکار و همراه صهیونیسم بین الملل در ضدیت علیه اسلام هستند، هر گونه یاری رساندن و همکاری با آنها حرام است و باید از آن اجتناب شود.

2. در فرض مزبور دادن لباس به آن خشکشویی مانعی ندارد، هر چند اجاره‌ی مکان توسط فرد مسلمان از باب همکاری با بهائیان حرام است.

3. ادعای وی کافی است، مگر این که خلاف آن محرز شود، تجسّس لازم نیست.

 

کد سایت fa740
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار